Hvad er CSR egentlig for en størrelse…

 

 

 

 

Som de fleste ved står CSR for Corporate Social Responsibility, men hvad betyder det egentlig både i teori og i praksis?

Dansk Erhverv skriver således:

Den officielle danske definition fra Rådet for Samfundsansvar lyder:  ’Virksomheden viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sine interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper.

 

Oversat til daglig tale betyder dette, at man som firma har et samfundsansvar og et socialt ansvar både her i Danmark, men også i de lande hvor man får sine varer produceret.

Men hvordan arbejder man så med det i praksis?

Hos SCHULZ BY CROWD er samfundsansvar grundstenen i hele vores koncept og vi mener, at vi alle har et ansvar både overfor de store og de små ting i hverdagen.

Vi gør alt hvad vi kan for, at give vores Crowd af talentfulde designere gode vilkår og muligheder i branchen. Det gør vi ved, at give dem mulighed for at deltage i tilblivelsen af vores kollektioner og herved muligheden for løn og promovering, hvis deres design bliver udvalgt til vores kollektion.

Vi tænker også CSR ind når vi udarbejder designbriefing dokumentet CrowdBible til vores Crowd. Her udvælger vi altid materialer som lever op til vore kvalitetskrav i forhold til bæredygtighed, holdbarhed og pris. Det er ikke altid muligt at finde materialer der opfylder alle krav, så derfor handler det også om at være bevidst om hvad vi fravælger og hvorfor vi gør det. Mere om dette i et senere blogindlæg.

I produktionen af vores tøj har vi valgt, at vi kun vil arbejde sammen med firmaer der har underskrevet vores Code of Conduct. Vores Code of Conduct er et regelsæt og en vejledning som sikre et holdbart og ansvarsfuldt samarbejde med vore leverandører hvilket gør, at vi kan at vi kan stå inde for de forhold vores tøj bliver produceret under. Vi har selv udarbejdet vores Code of Conduct ud fra FN´s Global Compact, som opstiller 10 generelle principper der omhandler samfundsansvar i forhold til miljøet, menneskerettigheder, arbejdsmiljø og anti korruption. En grundigere gennemgang af denne følger i et senere blogindlæg.

Så kort og godt går det altså ud på, at vi hos SCHULZ BY CROWD gerne vil være bevidste og ansvarsfulde og vi forsøger at tænke CSR ind i alle dele af værdikæden. Vi stiller krav til både os selv og vore samarbejdspartnere, samtidig med at vi selv tager ansvar og arbejder hen imod de bedst mulige vilkår for både designer, leverandører og andre samarbejdspartnere.

Vi synes nemlig at man komme længst med respekt og ansvarlighed for mennesker og miljø.

 

Peace out!

Ingen kommentarer

Post en kommentar